TRANSAKSJONER

Medarbeiderne i Kyte Næringsmegling har vært betydelige bidragsytere/aktører i et omfattende antall transaksjoner i Bergens-regionen og kan tilby oppdragsgivere blant markedets beste kompetanse ved salg av næringseiendom.

Vi legger opp til en strukturert salgsprosess sammen med oppdragsgiver og med mål om å oppnå den beste pris markedet kan tilby. Vi bistår oppdragsgiver i alle faser av transaksjonen – herunder blant annet kartlegging, innhenting og systematisering av informasjon for å utarbeide profesjonelt salgsmateriell, markedskampanjer, visninger, forhandlinger, støtte til due diligence og i oppgjørsfasen. 

Våre registrerte investorer blir til enhver tid holdt løpende orientert om salgsobjekter og følges tett opp sammen med andre kjøpsinteressenter.

Medarbeidernes nettverk er bygget opp over lang tid, og vi har derfor god oversikt over aktørene og deres strategi mht transaksjoner.

Vi arbeider med alle typer næringseiendom – herunder kontor, lager/logistikk, hotell, handel, leiegårder, tomter til næring og boligutvikling.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller ytterligere informasjon.