top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæring for Kyte Næringsmegling

Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Kyte Næringsmegling ("vi", "oss") samler inn, bruker og beskytter dine personopplysninger. Vi er forpliktet til å beskytte ditt personvern og sikre at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert EUs personvernforordning (GDPR).

1. Behandlingsansvarlig

Kyte Næringsmegling er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn gjennom vår virksomhet. Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på:

SE SLUTTEN AV DOKUMENTET

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi kan samle inn følgende typer personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

 • Eiendomsinformasjon: Opplysninger relatert til eiendommer du eier, leier eller er interessert i.

 • Kundeinformasjon: Informasjon som vi mottar i forbindelse med kundeforhold, for eksempel kommunikasjonshistorikk og avtaledokumenter.

 • Markedsføringsinformasjon: Preferanser og tilbakemeldinger relatert til våre tjenester og markedsføringskampanjer.

 • Tekniske data: Informasjon om hvordan du bruker våre nettsider, inkludert IP-adresser, nettlesertype og tilgangstider.

3. Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger på flere måter:

 • Direkte fra deg når du fyller ut skjemaer på våre nettsider, kontakter oss via telefon eller e-post, eller møter oss personlig.

 • Gjennom vår bruk av informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi når du besøker våre nettsider.

 • Fra tredjeparter som våre samarbeidspartnere og offentlige registre.

4. Formål med behandlingen

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • Tjenestelevering: For å kunne tilby våre meglertjenester, inkludert rådgivning, markedsføring av eiendommer, og administrasjon av kontrakter.

 • Kommunikasjon: For å besvare dine henvendelser, sende deg relevant informasjon om våre tjenester og informere deg om endringer i våre vilkår og betingelser.

 • Markedsføring: For å sende deg nyhetsbrev, tilbud og annen informasjon om våre tjenester som vi tror kan være av interesse for deg.

 • Forbedring av tjenester: For å analysere bruken av våre nettsider og tjenester, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og kvaliteten på våre tjenester.

 • Juridiske forpliktelser: For å oppfylle våre juridiske forpliktelser, som rapportering til offentlige myndigheter og overholdelse av gjeldende lovgivning.

5. Deling av personopplysninger

Vi kan dele dine personopplysninger med:

 • Tjenesteleverandører: Selskaper som leverer tjenester på våre vegne, for eksempel IT-leverandører og markedsføringsbyråer.

 • Samarbeidspartnere: Andre selskaper vi samarbeider med for å levere våre tjenester.

 • Offentlige myndigheter: Når vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lovgivning.

6. Lagring og sikkerhet

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, eller så lenge det er påkrevd i henhold til lovgivning. Vi tar rimelige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse.

7. Dine rettigheter

Du har rett til:

 • Innsyn: Å be om en kopi av de personopplysningene vi har om deg.

 • Rettelse: Å be om at vi korrigerer unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger.

 • Sletting: Å be om at vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for de formål de ble samlet inn for.

 • Begrensning: Å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter.

 • Dataportabilitet: Å få overført dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig.

 • Innsigelse: Å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger basert på vår legitime interesse eller for direkte markedsføringsformål.

For å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss på kontaktinformasjonen oppgitt i denne erklæringen.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å reflektere endringer i våre praksiser eller gjeldende lovgivning. Vi vil informere deg om vesentlige endringer ved å publisere en oppdatert versjon på våre nettsider eller gjennom annen relevant kommunikasjon.

9. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på:

Kyte Næringsmegling v/faglig leder Trond Lehmann Syversen
Adresse: Kanalveien 7
Telefon: 48 17 13 15
E-post: trond@kyte.no

Dette dokumentet er utformet for å gi deg en klar og forståelig oversikt over hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi anbefaler at du leser denne personvernerklæringen nøye. Hvis du har noen spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss.

Section Title

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page